Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Processutveckling

En viktig del av arbetet med Elmarknadshubben är att kartlägga och utveckla elmarknadens processer så att de och Elmarknadshubben är kompatibla med varandra.

Exempel på processer som Elmarknadshubben ska stödja är:

  • inflyttning och utflyttning på en elanläggning (exempelvis en lägenhet eller villa)
  • byte av elleverantör
  • fakturering av förbrukad el

Processerna och Elmarknadshubben måste också vara anpassade till en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Det innebär att man som elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning). 

Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter

I arbetet med att utveckla processer har en expertgrupp med representanter från elbranschen deltagit. Resultatet av gruppens arbete redovisas löpande under sidan som heter projektdokumentation. Det finns möjlighet för alla som har synpunkter att skicka in dessa samt ställa frågor kring processerna till projektet på e-postadressen hubb@svk.se.

Expertgrupp (länk öppnas i nytt fönster )

Projektdokumentation (länk öppnas i nytt fönster)

Arbetet med processutveckling har pågått intensivt sedan 2015. I och med att projektet, via upphandlingsfasen, trätt in i genomförandefasen är majoriteten av arbetet med processerna avslutat. Framöver kommer vi främst att göra mindre justeringar vid behov.

Övergripande processkarta

De huvudsakliga processerna är avtalsprocesser, mätvärdesprocesser och nätprocesser

Ladda ner en större version (pdf, nytt fönster)

 

Granskad