Processut­veckling

En viktig del av arbetet med elmarknadshubben är att kartlägga och utveckla elmarknadens processer så att de och elmarknadshubben är kompatibla med varandra.

Exempel på processer som elmarknadshubben ska stödja är inflyttning och utflyttning på en elanläggning (exempelvis en lägenhet eller villa), byte av elleverantör och fakturering av förbrukad el. Processerna och elmarknadshubben måste också vara anpassade till en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Det innebär att man som elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning). 

Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter

I arbetet med att utveckla processer har en expertgrupp med representanter från elbranschen deltagit. Resultatet av gruppens arbete redovisas löpande under sidan Dokument. Det finns möjlighet för alla som har synpunkter att skicka in dessa samt ställa frågor kring processerna till projektet på e-postadressen hubb@svk.se.

Arbetet med processutveckling har pågått intensivt sedan 2015. När projektet närmar sig upphandling mot slutet av 2017 så kommer majoriteten av arbetet med processerna att vara avslutat. Därefter kommer vi främst att göra mindre justeringar vid behov.

Övergripande processkarta

Klicka på bilden för att se en större bild.

Övergripande processkarta

Granskad