Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Projektdokumentation

Här finns dokument som exempelvis remissvar, förstudier och utredningar kopplade till projekt Elmarknadshubb.

Filstorlek
Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.

Förstudierapport till Miljö- och energidepartementet.

2016-06-01 12293
Synpunkter på delredovisning

Rapport över synpunkter på delredovisning till Miljö- och energidepartementet.

2016-11-01 114
Filstorlek
Datalagring tjänstehubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en kostnads-nyttoanalys av tre alternativ beträffande lagring av mätvärden för en svensk tjänstehubb.

2016-04-21 1502
Månadsmätvärden Elmarknadshubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät gjort en kostnads-nyttoanalys för två modeller för beräkning av schablon-förbrukning, samt två modeller för en total timavräkning för kraftsystemet.

2016-04-21 923

 

Granskad