Upphandling

Svenska kraftnät har påbörjat upphandling av IT-lösning för Elmarknadshubben. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Tidplan och status

Inom projekt Elmarknadshubb, kommer Svenska kraftnät att genomföra ett antal olika upphandlingar. Den första pågår just nu och innefattar upphandling av en systemutvecklingsleverantör. Målet är att upphandla en leverantör som har förmåga att, i ett leveransteam, utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation.

Den första upphandlingen innehåller följande leveranser under perioden Q3 2018 – Q2 2019.

Arkitektur – ”Software Architecture Description (SAD)” som ska inkludera den totala funktionella omfattningen av Elmarknadshubben.

Prototyp - utveckling, testning och implementering av en prototyp som ska innehålla de mest arkitektoniskt signifikanta funktionerna i Elmarknadshubben, dock inte all slutgiltig funktionalitet.

Arbetsbeskrivning – ”Statement of Work (SOW)”. Baserat på arkitektur- och prototypleveranserna, ska leverantören ta fram en SOW som beskriver slutgiltig utveckling och implementation av Elmarknadshubben.

Frågor om upphandlingen

Kontaktperson:
Mathias Lagerros
Upphandling, inköp
070-818 52 10
mathias.lagerros@svk.se

Vill du veta mer?

Läs vår policy för upphandling som talar om vad alla Svenska kraftnäts inköp ska kännetecknas av.

Granskad