Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Om projektet

Projekt Elmarknadshubb bedrivs av Svenska Kraftnät. Projektets arbetssätt beskrivs på dessa sidor

I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska elmarknaden. Elmarknadshubben som vi på Svenska kraftnät utvecklar ska möjliggöra rutiner och det utbyte av information som aktörerna behöver.

För Energimarknadsinspektionen, Ei handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa elmarknadshubben och möjliggöra en så kallad elhandlarcentrisk modell. Idag har elanvändaren kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Den elhandlarcentriska modellen innebär att elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning).

Mer information om tidplan och projektets faser förstudie, processutveckling, kravspecificering, upphandling och implementering finns här på vår webbplats.

Läs om uppdraget från regeringen på regeringens webbplats.

 

En svensk elmarknad i förändring

Granskad