Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Upphandling

Inom projekt Elmarknadshubb genomför Svenska kraftnät ett antal olika upphandlingar. Den första är avslutad och innefattade upphandling av en systemutvecklingsleverantör. Vald leverantör blev Cygni AB. Under senhösten 2018 påbörjades nästa upphandling som är en upphandling av en migreringstjänst. Denna upphandling har avbrutits p g a ändrad behovsbild. En ny förstudie kommer att inledas för att säkerställa rätt krav inför ny upphandling.

Upphandling migreringstjänst

För projekt Elmarknadshubb kommer Svenska kraftnät att genomföra ett antal olika upphandlingar. Den andra i raden som startade i november 2018 innefattar upphandling av en migreringstjänst. Målet är att upphandla en komplett lösning för att hantera migrering av data till den kommande svenska Elmarknadshubben.

Uppdaterad information kring upphandlingen av migreringslösning

Svenska kraftnät har beslutat att avbryta upphandlingen av migreringslösning till Elmarknadshubben. Anledning till att upphandlingen avbryts är att kravbilden av IT-säkerhetsmässiga skäl har förändrats. Vidare har detta lett till att Svenska kraftnät har fått en förändrad behovsbild sedan upphandlingen påbörjades. En ny förstudie kommer att inledas för att säkerställa rätt krav inför ny upphandling. Den tidigare kommunicerade migreringsprocessen och migreringssystemets funktionalitet gentemot aktörerna bedöms inte påverkas av den förändrade kravbilden. Svenska kraftnät kommer att återkomma med mer information kring detta.

Upphandling systemutvecklingsleverantör

Målet var att upphandla en leverantör med förmåga att, i ett leveransteam, utveckla en större prototyp av en Elmarknadshubb inklusive option på fullständig implementation. Avtal med den valda leverantören Cygni AB skrivs i juni. Upphandlingen genomfördes enligt LUF (Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna).

Den första leveransen kommer att innehålla följande delar och kommer att pågå under perioden Q3 2018 – Q2 2019:

Arkitektur – "Software Architecture Description (SAD)" som ska inkludera den totala funktionella omfattningen av Elmarknadshubben.

Prototyp - utveckling, testning och implementering av en prototyp som ska innehålla de mest arkitektoniskt signifikanta funktionerna i Elmarknadshubben, dock inte all slutgiltig funktionalitet.

Arbetsbeskrivning – "Statement of Work (SOW)". Baserat på arkitektur- och prototypleveranserna, ska leverantören ta fram en SOW som beskriver slutgiltig utveckling och implementation av Elmarknadshubben.

Frågor om upphandlingen

Projektets e-post: hubb@svk.se

Kontaktperson:
Mathias Lagerros
Upphandling, inköp
070-818 52 10
mathias.lagerros@svk.se

Vill du veta mer?

Läs vår policy för upphandling som talar om vad alla Svenska kraftnäts inköp ska kännetecknas av.

Granskad