Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elhandlarcentrisk modell

En elhandlarcentrisk modell underlättar för kunderna genom att de endast behöver ha kontakt med ett elhandelsföretag.

Idag har en elkund kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Den elhandlarcentriska marknadsmodellen innebär att kunden endast har kontakt med elhandelsföretaget, utom i de frågor som är direkt kopplade till det fysiska elnätet såsom t ex avbrottsinformation och nyanslutning av anläggningar.

Elhandelsföretaget ska utöver sin nuvarande hantering även fakturera kundens nätavgifter (samfakturering) och hantera in- och utflyttning liksom leverantörsbyten.

All faktureringsgrundande data kommer finnas i hubben och många andra processer kommer att utföras där. Själva faktureringen kommer dock inte att ske genom Elmarknadshubben utan i respektive elhandelsföretags eget system.

 

Granskad