Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kundportal för kunders interaktion med hubben

Elmarknadshubben kommer att erbjuda en kundportal för samtliga slutkunder. Orsaken är det kommande regelverket som kräver att samtyckeshantering sker i direktinteraktion mellan kunden och Elmarknadshubben. Kundportalen finns för att kunder enklare ska kunna göra medvetna val, via den ser de bland annat elavtal och bindningstider.

Genom Kundportalen förenklas avtalsteckningsprocessen för kunder, elhandels- och energitjänsteföretag. Det beror på att marknadens aktörer, efter att en kund givit sitt samtycke, får ta del av olika typer av information som rör kunden (exempelvis information om avräkningsobjekt, mätvärden och elavtal) i Elmarknadshubben.

Datakvaliteten höjs då informationen blir enhetlig och kommer från en central källa. Ledtiderna kortas då informationsspridningen sker direkt, vilket gör avtalstecknandet smidigare och säkrare för både kunder och aktörer.

Ta del av den demo projektet tagit fram (pdf 557 kB, nytt fönster).

Läs mer om hur Kundportalen är tänkt att fungera i Faktablad Kundportal.

Granskad