Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Migrering och inventering

Vid driftsättning av Elmarknadshubben behöver data om bland annat befintliga anläggningar och kunder finnas i systemet. För att detta ska bli verklighet krävs att marknadens aktörer involveras på ett tidigt stadium. Inventering av den strukturdata som redan idag finns hos aktörerna behöver göras inför kommande validering och slutligen migrering till Elmarknadshubben.

Erfarenheter från de övriga nordiska hubbprojekten har visat på vikten av god datakvalitet vid införandet av en central datahubb. Inventeringen syftar till att varje aktör identifierar sin data inför kommande migreringsaktiviteter. 

FAQ - vanliga frågor om Migrering och inventering  

Elmarknadshubben kommer hantera struktur, mätvärden och faktureringsuppgifter. Migreringen av strukturdata berör Sveriges samtliga elleverantörer och nätägare med totalt 5,5 miljoner mätpunkter.
Elmarknadshubben kommer hantera struktur, mätvärden och faktureringsuppgifter. Migreringen av strukturdata berör Sveriges samtliga elleverantörer och nätägare med totalt 5,5 miljoner mätpunkter.

 

Obligatoriska aktiviteter

Projektet kommer att upphandla ett systemstöd för att kunna ta emot och validera data från aktörerna. För aktörernas del planeras för de första uppladdningarna av strukturdata till systemstödet efter halvårsskiftet 2020. Systemstödet kommer att validera data och återrapportera resultatet till aktören. Parallellt med kvalitethöjande åtgärder som aktören genomför för att rätta fel kommer denna migrerings- och valideringsloop upprepas ett antal gånger. Arbetet kommer att följas upp med milstolpar med krav på bl.a. datakvalitet. Aktörerna behöver uppfylla milstolparna inför driftsättningen av Elmarknadshubben.

Tips från experten: "Bra att kontrollera er strukturdata via AI-listor"

Ann-Sofie Segerheim jobbar med verksamhetskrav i projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät. Hon anser att rätt ända att ta sig an ett inventeringsarbete är AI-listor.

"Det tar tid att rensa eller rätta kunddata och därför är det viktigt att försöka vara ute i god tid. Ett bra steg är att skicka och/eller begära AI-listor. Inte alla på en gång, utan en i taget. Jag hade för egen del börjat med en större aktör för att känna att man faktiskt kommer någonstans direkt. Syftet med att skicka eller begära AI-listor är att matcha och kvalitetssäkra kunddata. Har vi rätt antal kunder? Har vi samma kund på respektive anläggning?"

Ann-Sofie Segerheim expert verksamhetskrav
Ann-Sofie Segerheim, expert verksamhetskrav

"Jag tycker att det är viktigt att säga att kontrollen av kunddata i dagsläget (vintern 2019) bör göras utifrån innehåll snarare än syntax, dvs det är i nuläget viktigare att identifiera om man t ex har en kund som heter NN på anläggning X för en given period än om för- och efternamn återfinns i olika fält eller inte."

Ann-Sofie vill påminna om GDPR i arbetet med AI-listor, på regler kring att lagra person-uppgifter som finns i ett sådant förfarande.

 

 

Granskad