Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Aktivitetsplan för inventering och migrering

Pågående inventeringsaktiviteter fortsätter enligt plan. Svenska kraftnät arbetar med att upphandla och implementera ett migreringssystem. Det är ännu inte beslutat när aktörerna kommer att ladda upp strukturdata till migreringssystemet.

I nedan aktivitetsplan visas de principiella aktiviteterna för inventering och migrering. I och med den aviserade förseningen av lagstödet kommer tidpunkterna i aktivitetsplanen för inventering och migrering att uppdateras.

190408 Mindre ny aktivitetsplan.png

 

För mer information om den övergripande tidplanen för projektet.

 

 

 

 

Granskad