Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Aktivitetsplan för inventering och migrering

Pågående inventeringsaktiviteter fortsätter enligt plan. Aktivitetsplanen har uppdaterats avseende förseningar för migreringssystemet, pilotgruppstester och valideringsloop.

Den tidigare publicerade aktivitetsplanen baserades på att det skulle finnas ett lagstöd på plats till halvårsskiftet 2019 som skulle ge Svenska kraftnät möjlighet att genomföra migreringsaktiviteterna. Ny information under mars från departementet är att lagstödet inte kommer att vara på plats vid denna tidpunkt då arbetet med lagen är försenat.

Departementet har indikerat att lagrådsremissen kommer lämnas under hösten 2019 och att lagpropositionen därefter kommer läggas fram i mars 2020. Givet att propositionen läggs fram i mars 2020 kan det konstateras att lagstödet tidigast kan vara beslutat vid halvårsskiftet 2020.

Detta skulle möjliggöra att aktörerna kan påbörja arbetet med att ladda upp strukturdata till migreringssystemet tidigast under hösten 2020.

Därför bedömer projektet att införandet av migreringssystemet, pilotgruppstester och valideringsloop behöver senareläggas. Projektet kommer att återkomma med en uppdaterad tidplan för migreringsaktiviteterna när mer information finns tillgänglig.

Notera att pågående inventeringsaktiviteter fortsätter enligt plan.

190408 Mindre ny aktivitetsplan.png

Aktivitetsplanen för inventering och migrering kommer att uppdateras löpande vid nya förutsättningar och beslut.

Förseningen av arbetet med lagen påverkar även Elmarknadshubbens införande. Läs mer här om tidplanen.

 

 

 

 

Granskad