Aktivitetsplan för inventering och migrering

Aktivitetsplanen visar de aktiviteter och händelser som är planerade under perioden för inventering och migrering.

Aktivitetsplanen kommer att uppdateras löpande vid nya förutsättningar och beslut.

Redigerad tidplan migrering.png

 

 

 

 

 

 

Granskad