Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Aktivitetsplan för inventering och migrering

Pågående inventeringsaktiviteter fortsätter enligt plan. Svenska kraftnät arbetar med att upphandla och implementera ett migreringssystem. Det är ännu inte beslutat när aktörerna kommer att ladda upp strukturdata till migreringssystemet.

I aktivitetsplanen visas de principiella aktiviteterna för inventering och migrering. I och med den aviserade förseningen av lagstödet kommer tidpunkterna i aktivitetsplanen för inventering och migrering att uppdateras.

200309 Aktivitetsplan migrering.png

De principiella aktiviteterna är inventeringsinstruktion, inventering av strukturdata, införande av migreringssystem, pilotgrupp för tester, en längre period av valideringsloopar för aktörerna, dataexport till hubben, samt regelbundet återkommande uppföljning genom milstolpar som ska nås.

För mer information om den övergripande tidplanen för projektet.

 

 

 

 

 

Granskad