Inventeringsinf­ormation

Här hittas all den information som behövs för inventering av strukturdata som alla elhandel- och elnätsföretag ska påbörja under hösten 2018.

Aktörernas förändringsresa inleds nu genom det viktiga arbetet att kvalitetssäkra anläggnings-, avtals och kundinformation inför driftsättningen av Elmarknadshubben. Detta sker genom en första inventering av informationen i respektive aktörs nuvarande system.

Nedan finns de dokument som beskriver inventeringen.

Webbinarium om mätpunktsadresser

Den största förändringen på elmarknaden på 20 år ställer nya krav på mätpunktsadresser. Elmarknadshubbens första webbinarium presenterar varför och hur mätpunktsadresser ska registreras i Elmarknadshubben.

Webbinariet kan vara en bra startpunkt i inventeringsprocessen och för att förstå varför olika attribut kan behöva komplettera mätpunktsadresserna.

Youtubefilm mindre.png

 Filmen är ca 12 minuter lång och har både speakerröst och undertexter.

 

 

 

 

Granskad