Inventeringsins­truktion

Här hittas all den information som behövs för inventering av strukturdata som alla elhandel- och elnätsföretag påbörjade under hösten 2018.

Aktörernas förändringsresa har inletts i och med det viktiga arbetet att kvalitetssäkra anläggnings-, avtals och kundinformation inför driftsättningen av Elmarknadshubben. Detta sker genom inventering av informationen i respektive aktörs nuvarande system.

Samtliga elnäts- och elhandelsföretag fick per den sista oktober 2018 en inventeringsinstruktion. I samband med instruktionen skulle varje aktör också svara på ett frågeformulär om bl a status i förberedelserna inför driftsättningen av hubben. Denna process kommer att fortsätta. Under inventeringen kommer aktörerna inte att skicka data från egna system till projektet.

Syftet med inventeringsinstruktionen är att:

  • Säkerställa att elhandelsföretagen respektive elnätsföretagen förstår vilken data de kommer vara ansvariga för i kommande migrering till Elmarknadshubben
  • Aktörerna genomför en kartläggning där de jämför den data de har i sina system idag med den data som ska migreras till Elmarknadshubben
  • Aktörerna genomför kvalitetshöjande åtgärder för vissa informationstyper, exempelvis mätpunktsadresser

Nedan finns de dokument som beskriver inventeringen.Infograf om behovet av unika mätpunktsadresser och attribut

(länk öppnas i nytt fönster)
Infograf liten.png

Webbinarium om mätpunktsadresser

Den största förändringen på elmarknaden på 20 år ställer nya krav på mätpunktsadresser. Elmarknadshubbens första webbinarium presenterar varför och hur mätpunktsadresser ska registreras i Elmarknadshubben.

Webbinariet kan vara en bra startpunkt i inventeringsprocessen och för att förstå varför olika attribut kan behöva komplettera mätpunktsadresserna.

Youtubefilm mindre.png

 Filmen är ca 12 minuter lång och har både speakerröst och undertexter.

 

 

 

 

Granskad