Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inventeringsinstruktion

Här hittas all den information som behövs för inventering av strukturdata som alla elhandel- och elnätsföretag påbörjade under hösten 2018.

Aktörernas förändringsresa har inletts i och med det viktiga arbetet att kartlägga anläggnings-, avtals och kundinformation inför driftsättningen av Elmarknadshubben. Detta sker genom inventering av informationen i respektive aktörs nuvarande system.

Samtliga elnäts- och elhandelsföretag fick per den sista oktober 2018 en inventeringsinstruktion. I och med det startade inventeringsprocessen som förväntas fortsätta ute hos aktörerna fram till att migreringssystemet är på plats. (Under inventeringen kommer aktörerna inte att skicka data från egna system till projektet. Datauppladdning kommer att påbörjas först när systemet är på plats)

I inventeringen ska aktörerna genomföra vissa uppgifter, som du hittar på sidan Inventeringsuppgifter.

Se webbinarium om inventering av strukturdata

Ett tips när ni som aktörer ska börja arbeta med inventering och migrering är att titta på Elmarknadshubbens informationsfilm om inventering av strukturdata.

Filmen är drygt 5 minuter lång och har speakerröst.

Inventering av strukturdata


Se webbinarium om mätpunktsadresser

Den största förändringen på elmarknaden på 20 år ställer nya krav på mätpunktsadresser. Elmarknadshubbens första webbinarium presenterar varför och hur mätpunktsadresser ska registreras i Elmarknadshubben.

Webbinariet kan vara en bra startpunkt i inventeringsprocessen och för att förstå varför olika attribut kan behöva komplettera mätpunktsadresserna.

Filmen är ca 12 minuter lång och har både speakerröst och undertexter.


Webbinarium om mätpunktsadresser


Uppdaterad inventeringsdokumentation

Svenska kraftnät har kompletterat inventeringsdokumenten som skickades ut i oktober 2018 med vissa förtydliganden för informationsattributen. För elnätsföretagen har även ett nytt inventeringsdokument tagits fram som beskriver informationsattribut för gränspunkter.

 

Granskad