Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inventeringsuppgifter

I den fortsätta inventeringen av strukturdata ska aktörerna genomföra följande två uppgifter för att förbereda sig inför kommande migrering och för att uppnå nästa milstolpe, Milstolpe 2.

Uppgift 1 - Inventering strukturdata inför kommande migreringsaktiviteter

Strukturdata avser information om anläggningar, kunder och avtal, dessa kommer att beskrivas genom ett antal informationsattribut i Elmarknadshubben. Ni som aktörer behöver nu inventera era system och kartlägga om ni i dagsläget har informationsattributen för era anläggningar, kunder och avtal.

Inventeringsinstruktion för listor med informationsattribut som ska inventeras.

Inventeringen avser en kartläggning, i denna uppgift ställs inte några krav på kompletteringar och rättningar. Frågor som ni ska ställa er:

  • Finns informationen för mina anläggningar, kunder och avtal i mina nuvarande system?
  • Bedöms informationen vara korrekt?

Inventeringen avser en semantisk (innehållsmässig) kontroll – inte kontroll av dataformat.

Uppgift 2 - Datakvalitetshöjande åtgärder för strukturdata

Till skillnad från uppgift 1 syftar uppgift 2 till rättningar av data i era nuvarande system. Åtgärderna/aktiviteterna i denna uppgift är nyttiga oavsett Elmarknadshubbens införande eftersom marknadsaktörerna redan idag har nytta av ökad datakvalitet. De två första aktiviteterna nedan gäller enbart elnätsföretagen, den tredje aktiviteten gäller både elnäts- och elhandelsföretagen.

Aktivitet 1: Rätta och komplettera mätpunktsadresser (gäller elnätsföretag)

I och med införandet av den elhandlarcentriska marknadsmodellen som sker vid driftsättning av Elmarknadshubben ökar behovet av korrekta och sökbara mätpunktsadresser, se dokument Mätpunktsadresser – Bakgrund och exempelscenarier. Elnätsföretagen ska därför se över sina mätpunktsadresser och säkerställa att dessa anges enligt belägenhetsadressen i Lantmäteriets fastighetsregister. För lägenheter ska lägenhetsnummer anges enligt Skatteverket.

Aktivitet 2: Säkerställ att samtliga anläggningar identifieras med GS1-kod (gäller elnätsföretag)

Idag är det relativt få anläggningar i Sverige som saknar GS1-kod. I Elmarknadshubben kommer det vara krav på att samtliga anläggningar anges med GS1-kod. Därför ska elnätsföretagen säkerställa att samtliga anläggningar identifieras med GS1-kod.

Aktivitet 3: Efterfråga och analysera AI-listor (gäller elnätsföretag och elhandelsföretag)

AI-listor (AI=Anläggningsinformation) är ett verktyg som kan användas inom ramen för dagens Ediel-kommunikation. Alla aktörer har möjlighet att efterfråga AI-lista av en annan aktör av motsatt aktörstyp (elnät/elhandel) med koppling till dennes anläggningar/kunder. Varje aktör behöver säkerställa att arbetet med AI-listor sker i enlighet med GDPR och de regler som finns kring hantering av personuppgifter.

För att säkerställa att elnätsföretaget och elhandelsföretaget har samma information om gemensamma anläggningar och kunder kan följande kontroller göras med hjälp av AI-listor:

  • Säkerställ att elnäts- och elhandelsföretaget har samsyn kring vilka anläggningar som de båda har koppling till.
  • Säkerställ att elnäts- och elhandelsföretaget har samma Kund-ID (person-/organisationsnummer) på anläggningarna. Eventuella avvikelser som identifieras ska utredas och rättas.
  • Säkerställ att kundnamnet hör till Kund-ID på anläggningen. (T.ex. att inte kundnamn för både make och maka anges.)

 

 

Granskad