Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Migreringsp­rocessen

Migreringsprocessen innebär att aktörerna exporterar och laddar upp datafiler med strukturdata om kunder, anläggningar och avtal och får den kontrollerad mot de valideringsregler som kommer att finnas i Elmarknadshubben.

Migreringstjänsten planeras att tas i drift under hösten 2020, huvuduppgift för tjänsten blir då att kontrollera aktörernas strukturdata. Kontrollen av strukturdata planeras att ske enligt processen som illustreras i bilden nedan.

Valideringsloop mindre.jpg

Bild: Valideringsloop migrering

Migreringsprocessen kommer att börja med att aktörerna exporterar och laddar upp strukturdata i migreringstjänsten. Datauppladdningen sker baserat på de filspecifikationer som Svenska kraftnät publicerar. De inskickade uppgifterna kontrolleras mot de valideringsregler som kommer att finnas i Elmarknadshubben och migreringstjänsten skapar sedan återrapporter över de uppgifter som inte har passerat valideringen. Rapporten innehåller de felaktiga uppgifterna tillsammans med korta beskrivningar på varför de inte är godkända. Aktörerna rättar därefter uppgifterna i sina system och börjar om processen genom att exportera och ladda upp strukturdata igen.

Konsistenskontrollen kräver att samtliga aktörer exporterar data från sina system samtidigt. Efterföljande rättelse av eventuella fel sker genom dialog mellan berörda aktörer.

När strukturdata i migreringsdatabasen har tillräcklig hög datakvalitet kommer slutligen godkänd data överföras till Elmarknadshubben i samband med driftsättningen.

 

Granskad