Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Migreringsprocessen

Migreringsprocessen innebär att aktörerna exporterar och laddar upp datafiler med strukturdata om kunder, anläggningar och avtal och får den kontrollerad mot de valideringsregler som kommer att finnas i Elmarknadshubben.

Migreringstjänsten planeras att tas i drift i ett senare skede under projektet under hösten 2020, huvuduppgift för tjänsten blir då att kontrollera aktörernas strukturdata.


Valideringsloop mindre.jpg

Bilden visar migreringsprocessen som kommer att börja med att aktörerna exporterar och laddar upp strukturdata i migreringstjänsten. Datauppladdningen sker baserat på de filspecifikationer som Svenska kraftnät publicerar.
 

I nästa steg kontrolleras de inskickade uppgifterna mot de valideringsregler som kommer att finnas i Elmarknadshubben. Migreringstjänsten skapar sedan återrapporter över de uppgifter som inte har passerat valideringen. Rapporten innehåller de felaktiga uppgifterna tillsammans med korta beskrivningar på varför de inte är godkända.

Sedan är det dags för aktörerna att rätta uppgifterna i sina system och börja om processen genom att exportera och ladda upp strukturdata igen.

Konsistenskontrollen kräver att samtliga aktörer exporterar data från sina system samtidigt. Efterföljande rättelse av eventuella fel sker genom dialog mellan berörda aktörer.

När strukturdata i migreringsdatabasen har tillräcklig hög datakvalitet kommer slutligen godkänd data överföras till Elmarknadshubben i samband med driftsättningen.

 

Granskad