Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ordlista

Elmarknadshubbens innehåll och processer skapar en del nya ord och begrepp. Vi förklarar vad de betyder i en ordlista.

Alla branscher har sitt språk och i och med arbetet med inventering och migrering inom projekt Elmarknadshubb har ytterligare några nya ord och begrepp tillkommit och kan behöva förklaras.

Ord Definition
Elmarknadshubb Elmarknadshubben är ett centralt IT‑system för informationsutbyte på elmarknaden. När systemet driftsätts kommer det att bl.a. innehålla information om Sveriges anläggningar, kunder och mätvärden för produktion, förbrukning och gränspunkter.
Migrering På en hög nivå kan migrering definieras som en aktivitet där data hämtas från ett system, transformeras till ett format som mottagande system kan förstå och sedan lagras i mottagande system.
Strukturdata I migreringen behandlas information om anläggningar, kunder och avtal.
Validering Kontroll av data enligt definierade valideringsregler. Dessa regler avser i migreringssystemet i första hand t.ex. dataformat och att obligatoriska attribut finns angivna. Om innehållet är korrekt kontrolleras dock inte, detta är aktörernas ansvar att säkerställa.  
Informationsattribut (attribut) Information som definierar eller beskriver ett objekt i Elmarknadshubben, t.ex. är attributet Huvudsäkring en egenskap som hör till en mätpunkt.
Aktör Under migreringen är det aktörstyperna elnätsföretag och elhandelsföretag som kommer att beröras.
AI-lista Lista med anläggningsinformation som används för att kvalitetssäkra uppgifter mellan elnätsföretag och elhandelsföretag  
Mer information om AI-lista finns i Elmarknadshandboken och i Edielportalen.

För förklaringar på övriga ord inom svensk elmarknad rekommenderas Elmarknadshandbokens  begreppslista.

 

 

 

 

Granskad