Uppföljning milstolpar

Här visas uppföljning och status avseende hur aktörerna uppnått de olika milstolparna.

Drygt 80% av aktörerna har svarat på frågeenkäten i inventeringsinstruktionen som Svenska kraftnät skickade ut i slutet av oktober 2018. Detta innebär att dessa aktörer har uppnått Milstolpe 1 - det första steget mot driftsättningen av Elmarknadshubben.

Här listas samtliga aktörer i Sverige med en status om de har nått Milstolpe 1 eller ej. Listan kommer framöver att uppdateras veckovis.

Aktörsstatus Milstolpe 1 - inventering

 

För att svara på frågeenkäten och uppnå Milstolpe 1:

Inventeringsinstruktionen och frågenkäten.

 

 

 

 

Granskad