Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Uppföljning milstolpar

Samtliga elnätsföretagen och elhandelsföretag i Sverige kommer att behöva passera ett antal milstolpar inför Elmarknadshubbens driftsättning. Här visas uppföljning och status avseende milstolparna för aktörerna.

Aktörernas inventering av strukturdata initierades av Svenska kraftnät i oktober 2018 och har sedan dess följts upp med tre enkäter. Varje enkät kopplar till en milstolpe – har man som aktör svarat på enkäten har man passerat milstolpen. Här listas samtliga aktörer i Sverige med en status om de har nått Milstolpe 1, 2 och 3. Listan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Enkät 3, den senaste enkäten som skickades ut i början av november 2019, är fortfarande öppen - de aktörer som ännu inte har svarat på enkät 3 kan göra det genom att ta del av frågeenkäten för Milstolpe 3.

Filstorlek
191218 Aktörsstatus Milstolpe 1 Milstolpe 2 och Milstolpe 3 - inventering

2019-12-18 873
Filstorlek
Frågeenkät (Milstolpe 1)

2019-03-08 391
Sammanställning frågeenkät Milstolpe 1 Inventering

2018-12-17 422
Filstorlek
Frågeenkät (Milstolpe 2)

2019-03-08 376
Filstorlek
191218 Frågeenkät (Milstolpe 3)

2019-12-18 379

 

 

 

Granskad