Tidplan

I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Baserat på erfarenheter från våra nordiska grannländer skulle en elmarknadshubb för den svenska marknaden kunna tas i drift tidigast mot slutet av 2020.

Tidplan tjänstehubben
Gå till sidan Förstudie Gå till sidan Processutveckling Gå till sidan Informationsinhämtning Gå till sidan Upphandling Gå till sidan Kravspecificering Gå till sidan Implementering Gå till sidan Implementering

Elmarknadshubben tar form

Under hösten 2016 började själva arbetet med processutveckling, IT-kravställning och upphandling av systemleverantör. I Juni 2017 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) vilka regeländringar som krävs för att införa en elmarknadshubb. Därefter, tidigast mot slutet av 2017, påbörjas upphandlingen som vi planerar att avsluta mot slutet av 2018. Implementeringsarbetet planerar vi att påbörja i början av 2019.

Stor arbetsinsats av framtida användare redan från 2018

Implementeringen av elmarknadshubben kommer att kräva att de aktörer som förväntas använda systemet först genomgår en intern inventeringsprocess av data och processer. Därefter behöver respektive aktörs system anpassas så att det är kompatibelt med den kommande elmarknadshubben.

Testning och drifttagning av elmarknadshubben kommer att föregås av en period där data migreras till elmarknadshubben. Det är mycket viktigt att alla som kommer att använda elmarknadshubben i god tid ser till att inventera och migrera data, samt att testa systemet för att allt ska fungera i elmarknadshubben vid drifttagningen. Detta arbete kommer att pågå under 2018 till 2020 och vi planerar att elmarknadshubben ska kunna tas i drift tidigast mot slutet av 2020.

Granskad