Hoppa till huvudinnehåll

Nordiska erfarenheter

Övriga nordiska länder har infört eller är på väg att införa elmarknadshubbar.

Även om marknadslogiken skiljer sig en del mellan länderna finns det många lärdomar vi i Sverige kan dra av hur de har genomfört sina projekt och hur förändringsprocessen för marknadens aktörer har gått till.

Danmark har infört elhandlarcentrisk modell i den andra versionen av hubben. Gemensamt för länderna Danmark, Norge och Finland är att elhandlarcentrisk modell inte infördes/planeras i hubbens första version.
 

Karta över norden

Danmark: www.energinet.dk/El/DataHub (nytt fönster)
Norge: www.elhub.no (nytt fönster)
Finland: www.fingrid.fi (nytt fönster)
Estland: www.elering.ee/en (nytt fönster)

Granskad