Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Drift av elöverföringssystem (SO)

Kommissionsriktlinjen för drift av elöverföringssystem (SO) reglerar förutsättningarna för drift av kraftsystem i Europa och ställer krav på bland annat analys, certifiering, datainsamling, datautbyte, koordinering med externa parter, metodbeskrivningar, rapportering, rutiner och utbildning.

Riktlinjen innehåller också bestämmelser om driftsäkerhetsanalyser, driftsplanering och planering för lokala avbrott i ledningsnätet för underhåll och krav på regional samverkan. Dessutom ställs det upp minimikrav och principer för frekvensreglering och reserver för att uppnå en tillfredsställande frekvenskvalitet.

För Svenska kraftnät innebär de nya bestämmelserna nya förutsättningar för planering och drift av det svenska stamnätet och det nordiska samarbetet mellan systemoperatörer. Av särskild betydelse i det här sammanhanget är också Svenska kraftnäts arbete tillsammans med övriga nordiska systemoperatörer för att driva det nordiskt gemensamma driftkoordineringskontoret i Köpenhamn, den nordiska RSC:n.

Kommissionsriktlinjen SO trädde i kraft den 14 september 2017.

Vill du veta mer?

Du hittar kommissionsriktlinjen SO här (på engelska, nytt fönster). Läs mer om denna och andra kommissionsriktlinjer på ENTSO-E:s webbplats (nytt fönster) och Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster).

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad