Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Finer – 15 minuters avräkning

Svenska kraftnät och de övriga nordiska systemoperatörerna (Statnett, Fingrid och Energinet) driver ett projekt för att införa 15 minuters avräkningsperiod i Norden.

Idag tillämpar Sverige liksom övriga Norden en avräkningsperiod på 60 minuter.

Avräkningsperioden är den tidsperiod för vilken den balansansvarige enligt sitt avtal med Svenska kraftnät (Balansansvarsavtalet) ska fullgöra sitt balansansvar. Detta gör den balansansvarige genom att löpande planera för och affärsmässigt åstadkomma balans mellan sin tillförsel och sitt uttag av el.

På grund av sin genomgripande påverkan på utformningen av elmarknaden är avräkningsperioden ett ämne för europeisk harmonisering.

Kommissionsriktlinjen för balanshållning av el (Electricity Balancing, EB) slår därför fast att 15 minuters avräkningsperiod ska införas senast 3 år efter det att riktlinjen trätt ikraft, vilket är i slutet av 2020.

  • Med 15 minuters avräkningsperiod kommer alla obalanser att avräknas för en period på 15 minuter istället för dagens 60 minuter.
  • Samtidigt kommer aktörer på marknaden att beredas möjlighet att handla 15-minutersprodukter på intradagsmarknaden.

Införandet av 15 minuters avräkningsperiod i Norden

Finer (Finer time resolution) är namnet på det svenska projektet för införande av den nya avräkningsperioden. Projektet ingår som en del i det nordiska projektet HTR (Higher time resolution).

HTR-projektet har initierats av Svenska kraftnät och de övriga nordiska TSO:erna (Statnett, Fingrid och Energinet). Syftet med projektet är att med hjälp av arbetsgrupper på nordisk nivå ge förutsättning för effektiv implementering på nationell nivå.

Nyheter Finer

Följ nyheterna via RSS E-post

Prenumerera på nyheter om Finer

För att prenumerera på nyheter klickar du på RSS eller E-post överst i flödet. Du kommer då vidare för att ställa in din prenumeration.

Aktörsmöte den 10 April

Den 10 april höll Svenska kraftnät ett informationsmöte via Skype för att gå igenom genomförande samt tidplan för införandet av 15 minuters avräkningsperiod.

Granskad