Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inventering av mätare

Utökade krav på datautbytet mellan nätägare, producenter och systemansvariga föreskrivs av Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för drift av transmissionsnät (SO), Kommissionens förordning (EU) 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG) och Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC). Ansvaret för att detta efterlevs ligger på alla berörda aktörer.

Som en del i kravuppfyllnaden kommer Svenska kraftnät inom Realtidsdataprogrammet att erbjuda producenter/nätägare möjligheten till en trådlös kommunikationslösning, där en aggregerad insamling av realtidsmätvärden inte redan sker. Inför genomförandet av arbetet med lösningen behöver Svenska kraftnät inventera vilken typ av mätutrustning för debitering/avräkning som finns på mindre produktionsanläggningar med en installerad effekt ≥1,5 MW.

Vänligen lista mätare för debitering/avräkning (existerande installerade och framtida beslutade) med fabrikat och modell uppdelat på kategori (3, 4 och 5) i formuläret nedan.

Kategori 3

Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt <2MW

Kategori 4

Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt 2–10 MW

Kategori 5

Mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt >10 MW

Vid frågor, vänligen kontakta: matarinventering@svk.se

Inventering av mätare

Kategori 3
Kategori 4
Kategori 5
  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Granskad