Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnäts roll i framtagande av EU-förordningar

Som systemansvarig för överföringssystemet i Sverige arbetar Svenska kraftnät för att främja en europeisk inre marknad för el genom att bland annat delta i ENTSO-E:s arbete med att ta fram förslag på kommissionsförordningar samt i arbetet efter att kommissionsförordningarna beslutats.

När Sverige som medlemsstat förhandlar om kommande lagförslag inom ramarna för medlemsländernas beslutskommitté (Cross Border Committee) har Svenska kraftnät en roll i att hjälpa departementet med information.

När kommissionsförordningarna trätt i kraft fortsätter ENTSO-E:s arbete med att följa dessa, ett arbete Svenska kraftnät deltar i. Kommissionsförordningarna innebär även att förändringar genomförs i Svenska kraftnäts verksamhet och dessa förändringar kan påverka olika aktörer i större eller mindre omfattning. Mer om arbetet kan du läsa under respektive förordning. Det går också att läsa mer om arbetet på Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster).

Granskad