Effektreserven för 2018-2019

Effektreserven 2018/2019 gäller från och med 16 november 2018 till och med 15 mars 2019.

I förordningen (2016:423) på Sveriges riksdags webbplats framgår effektreservens storlek och andra bestämmelser som gäller för effektreserven.

För vintern 2018/2019 har totalt 767 MW upphandlats. Av detta är 205 MW reduktion av förbrukning. Resten utgörs av elproduktion som kan startas upp när Svenska kraftnät beordrar det.

Produktion 

ÄgareElområdeEffekt (MW)Anläggning
Sydkraft Thermal Power AB SE4 562 Karlshamn

Reduktion/förbrukning

Ägare  ElområdeEffekt (MW)
Vattenfall AB SE3  45
Rottneros Bruk AB  SE3  30
Holmens Bruk AB SE3 130
Summa   205
Summa totalt    767
Granskad