Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Implementation av reserven FFR

Svenska kraftnät är just nu i uppstartsfasen för ett projekt med syfte att implementera den nya reserven FFR. Syftet med projektet och införandet av FFR är att ska skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet.

Om projektet

  • Projektet ska implementera en marknadslösning för upphandling av det svenska volymkravet på FFR.
  • Projektet har även till uppgift att koordinerat med Finland, Danmark och Norge prognostisera, övervaka och fastställa volymbehovet av FFR i Norden.
  • Det gemensamma nordiska målet är att nationell upphandling av FFR ska vara implementerad under våren/sommaren 2020.

Ansvarig: Rebecca Roupe, FFR@svk.se

Aktörsmöte 1

Ett första möte för att diskutera möjligt marknadslösningar och inhämta input från marknadens aktörer ägde rum den 29 november 2019.

Ett uppföljningsmöte kommer att anordnas under Q1 2020 där Svenska kraftnät kommer att presentera ett mer detaljerat förslag på kort- och långsiktig lösning för nationell FFR upphandling. Mer information om Aktörsmöte 2 kommer att skickas ut senare.

Presentationen som visades på aktörsmöte 1 (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Tekniska krav för FFR

Kortfattat så gäller följande tekniska krav:

Uthållighet: 30 sek alternativt 5 sekunder

Repeterbarhet: Redo för återaktivering inom 15 minuter

Full aktiveringstid (ett av de tre alternativen kan väljas):

  • 0,7 sekunder om aktivering vid 49,5 HZ
  • 1,0 sekunder om aktivering vid 49,6 Hz
  • 1,3 sekunder om aktivering vid 49.7 Hz
Granskad