Prekvalificering

För att få tillåtelse att delta på respektive marknad ska en potentiell leverantör av FCR och FRR visa att de tekniska kraven för reserven är uppfyllda genom att genomföra en prekvalificering med godkänt resultat.

Information om prekvalificeringsprocessen

Innan ansökan om prekvalificering påbörjas rekommenderar vi er att titta på sidan Information om reserver. Där finns information om de olika reservmarknaderna och processerna för att börja leverera reserver i dokumenten "Vägledning för att leverera reserver" och "Vanliga frågor och svar för reserver".

Förnyad prekvalificering

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR eller FRR till Svenska kraftnät ska bedömas på nytt:

  • åtminstone vart femte år,
  • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats

Utöver det ska enheter eller grupper som tillhandahåller FCR dessutom bedömas på nytt:

  • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras

For information and documents in English, see our English website.

Dokument kopplat till prekvalificering för FCR-N, FCR-D, aFRR och mFRR

Granskad