Störnings­reserven

Svenska kraftnäts störningsreserv ska på 15 minuter kunna aktiveras för att hantera en störning och få systemet i balans igen.

Om elproduktion faller bort eller det blir fel på stamnätets ledningar uppstår störningar i driften av elsystemet. Om buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till för att åtgärda störningen aktiverar Svenska kraftnät störningsreserven och får systemet i balans.

Det är Svenska kraftnäts ansvar att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa elsystemet till normaldrift. Störningsreserven säkerställer att Svenska kraftnät lever upp till det här ansvaret och består i dag av en installerad effekt på 1350 MW i elområdena SE3 och SE4. Störningsreserven är inte detsamma som effektreserven. Här kan du läsa mer om effektreserven.

Består till stor del av gasturbiner

Kravet på resurserna som ingår i störningsreserven är att de ska kunna aktiveras inom 15 minuter. I dag består störningsreserven i huvudsak av gasturbiner, eftersom de kan startas mycket snabbt och börja producera el. Störningsreserven innehåller i dag ingen förbrukningsreduktion, men det skulle vara fullt möjligt med den här formen av inslag i störningsreserven om aktören uppfyller de tekniska kraven.

Upphandling av 300 MW

I dagsläget har störningsreserven ett underskott som bland annat beror på att gasturbinerna, med en medelålder på drygt 40 år, allt oftare är otillgängliga på grund av nödvändiga underhållsåtgärder. Därför kommer störningsreserven förstärkas med 300 MW med start juni 2019. Under vintern och våren 2019 genomför Svenska kraftnät en upphandling.

På e-avrop finns information om upphandlingen (öppnas i nytt fönster)

Målet med förstärkningen av störningsreserven är framför allt att säkerställa att det nuvarande effektmässiga underskottet i störningsreserven åtgärdas och att skapa nya möjligheter för aktörer med snabba effektresurser att sälja sin kapacitet.

Kontakt

Om du har frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se. Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.

Granskad