Hoppa till huvudinnehåll

Stödtjänsten FCR-D nedreglering

FCR-D nedreglering (FCR-D ned) är en ny stödtjänst som ska hantera överfrekvenser i kraftsystemet. Situationer med överfrekvenser väntas öka i takt med att fler och större HVDC-förbindelser byggs. Ett fel på en HVDC-förbindelse som går på export kan liknas vid ett bortfall av en stor förbrukningsenhet, som i sin tur riskerar att leda till en snabb och markant frekvensökning.

Kortfattat om FCR-D ned

Svenska kraftnät har skickat in ett förslag på utformning av tekniska krav (”proposal for additional properties of FCR”) för FCR-D ned till Energimarknadsinspektionen. Svar väntas senast vid årsskiftet 2020/2021. Om förslaget godkänns utan anmärkningar kommer FCR-D ned vara i linje med dagens FCR-D (upp), fast i motsatt riktning. Det nuvarande Balansansvarsavtalet ska inte gå ut på extern remiss. Kortfattat om FCR-D ned:

  • Aktivering sker linjärt i frekvensintervallet 50.1 till 50.5 Hz
  • Aktivering sker genom att minska produktion eller öka konsumtion hos enheter i nätet
  • De tekniska kraven kommer sannolikt vara i linje med dagens villkor för FCR-D upp:
    • Aktiveringstid: 50 % inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
    • Minsta budstorlek: 0,1 MW
  • Volymkrav FCR-D ned i Sverige: Upp till ca 540 MW

Ansökningar

Obs! Datumen nedan är preliminära och är beroende av Energimarknadsinspektionens godkännande av de tekniska kraven.

  • Planen är att FCR-D ned ska vara implementerad på marknaden den 1:a januari 2022.
  • Förkvalificeringar kommer ske löpande från årsskiftet 2020/2021 fram tills implementeringen januari 2022. Godkänner Ei de tekniska kraven tidigare kan processen med förkvalificering påbörjas tidigare.

Mer information

Frågor eller intresseanmälan skickas till fcr@svk.se 

För att få regelbundna uppdateringar gällande FCR-D ned kan du prenumerera på den här webbsidan.

För vidare läsning:

 

 

 

Granskad