Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Stödtjänsten FFR

Svenska kraftnät har under 2020 implementerat den nya stödtjänsten Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR).

Om FRR

Kortfattat så gäller följande tekniska krav:

  • Uthållighet: 30 sek alternativt 5 sekunder
  • Repeterbarhet: Redo för återaktivering inom 15 minuter
  • Full aktiveringstid (ett av de tre alternativen kan väljas):
    • 0,7 sekunder om aktivering vid 49,5 HZ
    • 1,0 sekunder om aktivering vid 49,6 Hz
    • 1,3 sekunder om aktivering vid 49.7 Hz

Syftet med FFR är att skapa förutsättningar för att hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel i det nordiska kraftsystemet vid en låg nivå av rotationsenergi i systemet.

Upphandling av FFR 2020

Under våren 2020 upphandlade Svenska kraftnät FFR för första gången. Avtalsperioden är juni-september 2020 med option om förlängning till och med april 2021. Svenska kraftnät har antagit anbud sammanlagt  70,3 MW.

Upphandlingen innebär att Svenska kraftnät upprättat ramavtal med leverantörerna. En förutsättning för att kunna teckna ett ramavtal för en resurs är att leverantören kan visa att resursen lever upp till de tekniska kraven, det vill säga att resursen har genomgått en förkvalificering med godkänt resultat.

Läs mer om förutsättningarna för den genomförda upphandlingen i FFR marknadslösning 2020 (pdf, 170 kB, nytt fönster) Dokumentet beskriver förutsättningar för att bidra med FFR resurser för den genomförda upphandlingen under 2020 och beslutad marknadslösning, inklusive ersättningsmodell, avropsförfarande och ersättningskrav för otillgänglighet.

Om du har frågor på på materialet, skicka e-post till ffr@svk.se.

Se även

För frågor angående förkvalificering, skicka e-post till ffr@svk.se.

Inga avrop utförda vecka 33-35 eftersom det inte funnits något behov av FFR.

Frågor och svar FFR

I dokument återfinns inkomna tekniska frågor gällande för FFR. Har du ytterligare frågeställningar så vänligen inkom med dem till ffr@svk.se

Frågor och svar FFR 2020 (pdf, 204 kB, nytt fönster)

Granskad