Hoppa till huvudinnehåll

Projekt för utveckling av nya tekniska krav för stödtjänster

Svenska kraftnät ska säkerställa tillgång till effektiva stödtjänster för frekvenshållning.

Svenska kraftnät behöver utveckla en standardiserad arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för införande och uppdatering av stödtjänster på nationell nivå. Detta behöver vara väl synkroniserat med övriga nordiska systemoperatörer. Arbetet sker i projektet PoPS (processkartläggning av, och pilotutredning inom, utveckling av stödtjänster).

Med PoPs ska vi åstadkomma följande.

  • Standardiserad metodik för stödtjänster för frekvensreglering
    Utveckla arbetsprocess samt utvecklings- och förvaltningsmetodik för införande och uppdatering
  • Utvärdering av framtagna alternativ ur ett genomförbarhets- och nyttovärderingsperspektiv
  • Genomförande av pilot
    Förståelse för, och förmåga att gå från utredningsalternativ till implementation
  • Gemensamt nordiskt förslag som är synkroniserat med övriga nordiska systemoperatörer via det övergripande nordiska projektet.

Kontakt

Granskad