Hoppa till huvudinnehåll

PoPS: syfte och bakgrund

Projektet PoPS: Processkartläggning av, och pilotutredning inom, utveckling av stödtjänster.

Framtagen arbetsprocess på nationell nivå ska stötta och effektivisera arbetssätt vid införande av stödtjänster för att kunna förkvalificera 5-10 enheter (generatorer) per FCR-N och FCR-D under 2020.

Svenska kraftnät ska via projektet säkerställa att vi kan genomföra och implementera beslutade analysresultat, samt minimera antalet förändringar i förvaltning för att få en framtida robusthet och effektivisering i återupprepningsmöjligheter då fler revideringar av stödtjänster är att vänta i framtiden.

Bakgrund: varför behövs PoPS?

Svenska kraftnät har som systemansvarig myndighet ansvar för att kraftsystemets olika delar samverkar driftsäkert inom acceptabla driftgränser vad gäller frekvens, spänning och effekt/energi. Vi ska anskaffa åtgärder och tjänster för det och säkerställa att kraftsystemets aktuella förmågor nyttjas på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

Kraftsystemet ska vara observerbart och styrbart för att kunna vara operativt körbart. Det innebär att Svenska kraftnät ska vara tydliga så att alla aktörer vet vad som gäller vid olika driftsituationer och varför Svenska kraftnät agerar på ett visst sätt i olika situationer.

Svenska kraftnät ska anskaffa åtgärder och utforma tjänster utifrån kraftsystemets tekniska förutsättningar och de förmågor som finns i kraftsystemet. Det ska vi göra på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

Projektets leveranser ska säkerställa att vi kan genomföra och implementera beslutade analysresultat, samt minimera antalet förändringar i förvaltning för att få en framtida robusthet och effektivisering i återupprepningsmöjligheter då fler revideringar av stödtjänster är att vänta i framtiden.

Leveranserna i PoPS ska även vara väl synkroniserade med övriga nordiska systemoperatörer.

Granskad