Hoppa till huvudinnehåll

Data om rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet

Rotationsenergi är den lagrade rörelseenergin i de roterande massorna i ett elektriskt system. De roterande massorna består framför allt av synkrongeneratorer, exempelvis hos kärnkraft och vattenkraft. Rotationsenergin bidrar till systemets förmåga att motstå frekvensförändringar.

För att se data om rotationsenergi i det nordiska synkronområdet följ länken till Fingrids webbplats (nytt fönster)

Varför är rotationsenergi viktig?

Om en stor produktionskälla kopplas bort från kraftsystemet när mängden rotationsenergi är låg, orsakar det en stor omedelbar frekvensändring. Men med en större mängd rotationsenergi i systemet blir den omedelbara frekvensändringen istället mindre.

Samtliga inkopplade synkrongeneratorer i Finland, Sverige, Norge och östra Danmark räknas in, när de nordiska systemoperatörerna beräknar rotationsenergin i det nordiska kraftsystemet.

Granskad