Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elstatistik

Vi tar fram Sverigestatistik för produktion, förbrukning, obalansindex, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Statistiken är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion som rapporteras till eSett. I mitten av månaden publiceras data för föregående månad.


10 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek

119 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2010 juli-dec

2010-12-31 1973 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2010 i GWh

2010-12-31 74 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2010 i SEK

2010-12-31 72 kB
Statistik för Sverige per månad 2010

2010-12-31 101 kB
Statistik per elområde och timme 2010 juli-dec

2010-12-31 3485 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2010 jan-juni

2010-06-30 433 kB
Statistik per elområde och timme 2010 jan-juni

2010-06-30 1280 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2009

2009-12-31 861 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2009 i GWh

2009-12-31 74 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2009 i SEK

2009-12-31 75 kB
Statistik per elområde och timme 2009

2009-12-31 5136 kB
Statistik för Sverige per månad 2009

2009-11-30 113 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2008

2008-12-31 863 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2008 i GWh

2008-12-31 116 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2008 i SEK

2008-12-31 112 kB
Statistik för Sverige per månad 2008

2008-12-31 102 kB
Statistik per elområde och timme 2008

2008-12-31 5150 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2007

2007-12-31 860 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2007 i GWh

2007-12-31 78 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2007 i SEK

2007-12-31 78 kB
Granskad