Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Balanshållning av el (EB)

Kommissionsriktlinjen för balanshållning av el (EB) fastställer gemensamma principer för balanshållning av el, däribland avräkning, anskaffande av reserverna Frequency Restoration Reserves (FRR) och Replacement Reserves (RR) samt gemensam metod för aktivering av FRR och RR.

Riktlinjen kopplar balansmarknaderna genom etablerandet av europeiska plattformar för utbyte av balanseringsenergi för RR, mFRR (manuell FRR), aFRR (automatisk FRR) och "netting". För att nå dit måste dagens nationella och regionala europeiska balanseringsmarknader harmoniseras.

Den största harmoniseringsförändringen för Sverige är tidsupplösningen av avräkningsperioden som kommer att bli 15 minuter istället för 1 timme. Detta kommer att ske 3 år efter att kommissionsriktlinjen har trätt ikraft (utan ansökan om undantag) och kommer att påverka alla marknadsaktörer direkt eller indirekt.

Andra harmoniseringsförändringar ligger i framtiden, efter framtagande av europeiska metoder. Detta kommer att påverka bland annat utformningen av de systemtjänster som systemoperatören handlar upp, hur obalansenergi ska avräknas, vilken information som ska publiceras och när i tid det ska ske. Kommissionsriktlinjen öppnar även för att systemoperatörer ska kunna reservera transmissionskapacitet mellan elområden för att möjliggöra utbyte och delning av balanseringskapacitet.

Dessutom kommer en ny roll att implementeras i Sverige. Rollen heter balance service provider (BSP) på engelska och leverantör av balanseringstjänster på svenska. Detta innebär att aktörer direkt kan lämna bud till marknaderna för balansering, utan att gå via sin balansansvarig.

Arbetet med att utveckla de europeiska plattformarna pågår i diverse officiella referensprojekt:

  • För produkten RR finns referensprojektet TERRE
  • För mFRR finns referensprojektet MARI
  • För "netting" finns referensprojektet IGCC

Ett initiativ kallat Picasso har även startats för att bli ett officiellt referensprojekt för aFRR.

Riktlinjen trädde i kraft den 18:e december 2017. Du hittar kommissionsriktlinjen här (på engelska, nytt fönster).

Vill du veta mer?

Läs mer om EB på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

Läs mer om EB på Energimarknadsinspektionens webbplats. (nytt fönster) 

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad