Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Systemdriftt­illstånd – grundläggande riskkoncept i ett mer flexibelt kraftsystem

Systemdrifttillstånden är en metod för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt. Användning av systemdrifttillstånden behöver definieras och implementeras nationellt av varje systemansvarig. Metoden ger ett stöd i arbetet med att sätta ramar för kraftsystemets driftsäkerhet.

Systemdrifttillstånd beskriver kraftsystemets tillstånd i driftshänseende. Fem tillstånd finns definierade: normaldrift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad. Tillstånden finns definierade i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem.

Som systemansvarig myndighet är det Svenska kraftnäts ansvar att anskaffa tjänster och åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt. Att definiera och implementera kraftsystemets systemdrifttillstånd är ett kontinuerligt arbete som måste spegla kraftsystemets behov och utveckling och som blir en viktig del av Svenska kraftnäts arbete med kraftsystemets driftsäkerhet.

För att möjliggöra utveckling behöver definitioner och implementeringsplan tas fram så att utvecklingsarbete har en grund att utgå ifrån. En sådan grund möjliggör ramar för Svenska kraftnäts arbete med driftsäkerheten samt kommunikation mellan aktörer. Dessutom ger den en möjlighet att identifiera vilka förbättringar som behöver vidtas samt ifrågasättande av befintlig hantering.

Mer detaljerad information om systemdrifttillstånden finns att ladda ned i dokumentlistan nedan.

Kontakt

För mer information om Svenska kraftnäts arbete med systemdrifttillstånd vänligen kontakta Maja Lundbäck, förändringsledare strategiskt systemansvar, maja.lundback@svk.se.

Filstorlek
Systemdrifttillstånden

2018-10-09 269
Erfarenheter och åtgärder efter öerfrekvens den 9 maj 2018

Beordrad nedreglering av Ringhals säkrade driftsäkerheten.

2018-11-13 252
Granskad