Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tidplan

Tidplanen för införandet av 15 minuters avräkningsperiod påverkas av många faktorer. Dels ska lösningen utformas tillsammans med våra nordiska systemoperatörer och dels ska aktörer i respektive nationella projekt få säga sitt. Den nordiska gemensamma ambitionen är att vara klara redan den 1 Juli 2020.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB) trädde ikraft den 18 december 2017. Riktlinjen för balanshållning av el föreskriver ett senaste implementeringsdatum till slutet av 2020.

Projektet har tagit fram en tidplan:

Historik

Arbetet med att harmonisera avräkningsperioden startade redan 2015. EU tog då fram en europeisk kostnads/nyttoanalys gällande harmonisering av avräkningsperioden som sedan låg till grund för den nordiska kostnads/nyttoanalys av hur införandet skall ske, som slutfördes i oktober 2017. Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning trädde ikraft 18 december 2017.

Granskad