Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kapacitetstil­ldelning (CACM)

Kommissionsriktlinjen för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) anger metoderna för hur kapacitet på elmarknaderna dagen före och intradag ska tilldelas och hur kapaciteten ska beräknas mellan olika områden. Riktlinjen innehåller också bestämmelser för hur konkurrens mellan elbörser i Europa ska hanteras.

Enligt kommissionsriktlinjen CACM ska Svenska kraftnät ta fram vissa metodförslag tillsammans med alla systemansvariga för överföringssystemen i Europa medan andra förslag kräver utarbetning tillsammans med systemansvariga i kapacitetsberäkningsregionerna. Svenska kraftnät ska även ta fram vissa metodförslag utan plikt till gemensamt framtagande med andra stamnätsoperatörer. De godkända metodförslagen finns samlade under sidorna Europeiska, Regionala och Nationella metoder i högermenyn.

Riktlinjen trädde i kraft den 14 augusti 2015. Du hittar den beslutade versionen av kommissionsriktlinjen här (nytt fönster).

Vill du veta mer?

Läs mer om CACM på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

Läs mer om CACM på Energimarknadsinspektionens webbplats. (nytt fönster)

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad