Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nationella metoder

Enligt kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) ska Svenska kraftnät ta fram några metodförslag utan plikt till gemensamt framtagande med andra TSO:er.

Nationella metodförslag som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade nedan.

Innehåll

Godkänt förslag om att möjliggöra verksamhet för fler nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

EU:s förordning 2015/1222 behandlar fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning. Enligt artikel 45 och 57 i denna förordning ska systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden.

Sedan det blev uppenbart i början av 2016 att den nominerade elmarknadsoperatören EPEX SPOT SE vill erbjuda tjänster för dagen-före och intradagsmarknaden i Sverige har Svenska kraftnät i samarbete med de andra systemansvariga för överföringssystem i Norden arbetat med att ta fram ett förslag till kapacitetstilldelning så att flera nominerade elmarknadsoperatörer samtidigt kan vara verksamma i de svenska och nordiska elområdena.

Förslaget lämnades in i juni 2016. I december 2016 begärde Ei (Energimarknadsinspektionen) ändringar av förslaget och Svenska kraftnät skickade in en ny version i februari 2017. Detta förslag godkände Ei den 30 mars 2017.

Förslaget innehåller generella förskrifter om samarbete och datautbyte mellan Svenska kraftnät och de nominerade elmarknadsoperatörer i den framtida situation där kapacitetsberäkning hanteras av en samordnad kapacitetsberäknare. Ei ska ta ett separat beslut om den framtida lösningen för överföringsombudet.

Kontaktperson: Lennart Rosengren, e-post: lennart.rosengren@svk.se, telefon: 010-4758660.

Godkänt arrangemang för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable

Den 14 juli 2016 godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts förslag till arrangemang för Baltic Cable. Svenska kraftnät har tillsammans med TenneT Germany GmbH, en tysk systemansvarig för överföringssystem, tagit fram förslaget om arrangemang för Baltic Cable. Detta enligt artiklarna 45 och 57 i kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Arrangemangen rör tilldelning av överföringskapacitet och marknadskoppling för dagen-före- och intradagmarknader på Baltic Cable. De innebär i korthet:

  • Att nuvarande arrangemang för marknadskoppling för dagen före-marknaden som är förenliga med kraven i CACM bibehålls.
  • Att de arrangemang som nu är under utarbetande för den gemensamma intradagmarknaden i EU ska utgöra arrangemangen även för Baltic Cable.
  • Att sammankopplingen och informationsutbyte ska ske via en elmarknadsoperatör.
  • Att ytterligare systemansvariga och nominerade elmarknadsoperatörer kan ansluta.

Arrangemangen ska säkerställa att kapaciteten på Baltic Cable ställs till marknadens förfogande så att denna kan användas i marknadskopplingen i dagen före- och intradagmarknaderna. Baltic Cable är en sammanlänkning som är ansluten till det svenska elområdet SE4.

Arrangemangen för tilldelning av överföringskapacitet på Baltic Cable var den första metoden som godkändes av Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdelse av CACM-förordningen.

Kontaktperson: Christina Simon, e-post christina.simon@svk.se och telefon 010-475 83 62.

Granskad