Regionala metoder

Kommissionsriktlinjen Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) kräver att vissa metodförslag utarbetas tillsammans med systemansvariga i kapacitetsberäkningsregionerna. Metodförslagen ska sen godkännas av respektive tillsynsmyndighet.

Kapacitetsberäkningsregioner innebär ett utökat samarbete mellan systemansvariga för överföringssystemen i regionen och beslutades av ACER i november 2016 (pdf, nytt fönster). Svenska kraftnäts elområdesgränser är indelade i tre kapacitetsberäkningsregioner; Norden, Hansa och Baltikum. Alla svenska interna elområdesgränser och elområdesgränser mellan Sverige och Danmark samt Sverige och Finland ingår i region Norden. Gränserna med Norge ska ingå efter att Norge har implementerat det tredje energilagstiftningspaketet. Elområdesgränsen mellan Sverige och Polen (Swepol Link) ingår i region Hansa och elområdesgränsen mellan Sverige och Litauen (Nordbalt) ingår i region Baltikum.

Metodförslag för kapacitetsregionerna som Energimarknadsinspektionen hittills har godkänt finns samlade här.

Granskad