Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nätanslutning för förbrukning (DCC)

Förordning (EU) 2016/1388 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare (DCC) är en nätföreskrift som handlar om anslutning av förbrukningsenheter till elnät och definierar krav på befintliga och nya väsentliga elanvändare.

Förordningen anger krav för nätanslutning av:

  • förbrukningsanläggningar som är anslutna till stamnätet
  • distributionsanläggningar som är anslutna till stamnätet
  • regionnät och lokalnät (inklusive interna nät)
  • förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet internt nät för att tillhandahålla tjänster som efterfrågeflexibilitet (möjlighet att styra sin förbrukning) till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

Bestämmelserna trädde i kraft den 7 september 2016 och tillämpas från och med tre år efter att de offentliggjorts (augusti 2019), dock med vissa undantag.

Syftet är att göra det möjligt att upprätthålla frekvens- och spänningsreglering av ett elkraftsproduktionssystem som är i stark förändring. Det görs genom att sätta krav på alla nya elförbrukare som ansluts till nätet. För att göra nationella/regionala särdrag möjliga, ska kraven i vissa fall detaljeras ytterligare. Grundtanken är att respektive systemoperatör ska föreslå vilka krav som ska gälla för frekvensen och vid anslutningar till stamnätet. Respektive nätägare ska föreslå vilka krav som gäller i anslutningspunkterna (t.ex. spänningsrelaterade krav) till nätet.

DCC är den andra av tre nätkoder om anslutning av el. Den första nätkoden anger krav för nätanslutning av generatorer, Requirements for Generators (RfG) och trädde i kraft den 17 maj 2016. Den tredje nätkoden rör anslutning av likströmförbindelser (HVDC) och gäller från den 28 september 2016. 

EU-kommissionens webbplats kan du ladda ned DCC-nätkoden på både svenska och engelska.   

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad