Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nätanslutning av generatorer (RfG)

Förordningen RfG om nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer definierar i första hand en kravbild på alla nya generatorer som ansluts till elnätet.

För att möjliggöra nationella/regionala särdrag ska kravbilden i vissa fall detaljeras ytterligare inom givna ramar. Grundtanken är att respektive systemoperatör ska föreslå den detaljerade kravbilden för frekvensrelaterade krav och krav på störningstålighet. Respektive nätägare ska föreslå den detaljerade kravbilden för vad som gäller i sina respektive anslutningspunkter (exempelvis spänningsrelaterade krav).

Förordningen trädde i kraft den 17 maj 2016. Majoriten av kraven kommer att tillämpas från och med april 2019.

Mer information om RfG och uppdraget finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Här kan du hämta en beslutad version av RfG.  

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad