Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nätanslutning av system för högspänd likström och likströms­anslutna produktion­senheter (HVDC)

Förordningen behandlar anslutning av HVDC-förbindelser (ledningar med högspänd likström) till elnätet och anslutning av HVDC-anslutna produktionsenheter för att säkerställa en stabil anslutning av produktionsparker. I förordningen finns bestämmelser om hur en sådan anslutning till elnätet ska ske.

De aktörer som påverkas av förordningen är ägare till HVDC-anläggningar, nätägare som ansluter HVDC, Svenska kraftnät, Elmarknadsinspektionens (Ei) och tillverkare av utrustning för HVDC.

Bestämmelserna innebär ett nytt sätt att meddela information om driften vid och efter en anslutning. Bestämmelserna innebär mer administrativt arbete för de elnätsföretag som berörs. Denne ska regelbundet undersöka om anslutningen uppfyller HVDC-koden.

Detta är den tredje av tre förordningar om anslutning av el och den trädde i kraft den 28 september 2016. Den första förordningen anger krav för nätanslutning av generatorer, Requirements for Generators (RfG) och trädde i kraft den 17 maj 2016. Den andra förordningen rör anslutning av förbrukning till elnät (DCC) och trädde i kraft den 7 september 2016.

Vill du veta mer?

EU-kommissionens webbplats kan du ladda ned HVDC-förordningen.
Läs mer om denna och andra förordningar på ENTSO-E:s webbplats och Energimarknadsinspektionens webbplats. 

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad