Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nödsituationer och återställning (ER)

Förordningen för nödsituationer och återställning (ER) är en nätföreskrift som handlar om vad som ska göras i händelse av en storstörning i elnätet.

Förordningen fastställer krav och principer för hur nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen ska hanteras.

Mer specifikt rör den krav på:

  • TSO:ernas hantering av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen.
  • Koordinering av systemdrift inom unionen vid nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen och återuppbyggnadsfasen av elförsörjningen.
  • Simuleringar och tester för att garantera tillförlitlig, effektiv och snabb återuppbyggnad till normaltillstånd av det sammanlänkade transmissionssystemet i händelse av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen.
  • Verktygen och anordningarna som behövs för att garantera tillförlitlig, effektiv och snabb återuppbyggnad till normaltillstånd av det sammanlänkade transmissionssystemet i händelse av nödsituationer, storstörning inom elförsörjningen.

De aktörer som främst påverkas av förordningen är Svenska kraftnät (systemoperatör), Energimarknadsinspektionen, region- och lokalnätsägare, balansansvariga, elbörser, regionala driftcentra (RSC) och ”significant grid users”.

Nätföreskriften trädde i kraft den 18 december 2017.

Du hittar den beslutade versionen av nätföreskriften här (nytt fönster).

Vill du veta mer?

Läs mer om ER på ENTSO-E:s webbplats.  

Läs mer om ER på Energimarknadsinspektionens webbplats

Kontakt

För mer information kontakta oss via e-postadress nationella_forordningar@svk.se.

Granskad