Konsultationer

Denna sida samlar aktuella konsultationer om nätkoder.

Konsultation avseende prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden (pågående)

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende metoder för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser. Metoderna tas fram enligt artikel 30(1) och 30(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).

Två dokument ingår i underlaget till konsultationen - metodförslaget samt ett kompletterande förklarande dokument:

Konsultationen sker enligt artikel 10 i förordningen om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB) och varar till den 13 november 2018.

Konsultationen återfinns här. (ENTSO-E:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

I samband med konsultationen kommer det att arrangeras en workshop på ENTSO-E i Bryssel den 16 oktober. Mer information om denna läggs ut på ENTSO-E:s webbplats.

Konsultation om klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi (pågående)

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de europeiska TSO:ernas gemensamma förslag om metod för klassificering av aktiveringsändamål avseende buden på balansenergi. Metod tas fram enligt artikel 29(3) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB).

Två dokument ingår i underlaget till konsultationen - metodförslaget samt ett kompletterande förklarande dokument:

Konsultationen sker enligt artikel 10 i förordningen om fastställande av riktlinjer för balanshållning av el (EB) och varar till den 13 november 2018.

Konsultationen återfinns här. (ENTSO-E:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

I samband med konsultationen kommer det att arrangeras en workshop på ENTSO-E i Bryssel den 16 oktober. Mer information om denna läggs ut på ENTSO-E:s webbplats.

Konsultation avseende förslag om reservation av transmissionsk­apacitet för utbyte av aFRR (pågående)

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas gemensamma förslag avseende Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR i enlighet med artikel 41 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Parallellt genomförs även en konsultation av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av aFRR. Båda förslagen avser etablerandet av en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR.

Två dokument ingår i underlaget till konsultationen, harmoniseringsförslaget samt ett kompletterande förklarande dokument:

  • Proposal for the methodology for a market-based allocation process of cross-zonal capacity for the exchange of aFRR balancing capacity
  • Explanatory document for the methodology for a market-based allocation process of cross-zonal capacity for the exchange of aFRR balancing capacity

Konsultationen sker enligt artikel 10 i fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Konsultationen varar till och med den 4 oktober 2018 och återfinns på ENTSO-E:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

I syfte att underlätta konsultationsprocessen arrangerar de nordiska TSO:erna ett gemensamt webinar den 20 september. Anmälan till detta webinar sker till Pär Lydén på par.lyden@svk.se.

Svenska kraftnät arrangerar därutöver ett aktörsmöte den 26 september.

Arbetet genomförs inom ramen för den nordiska balanseringsmodellen som utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna.

Kontakt: Pär Lydén, par.lyden@svk.se.

Konsultation avseende regler och processer för utbyte och upphandling av aFRR (pågående)

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på de nordiska TSO:ernas förslag avseende gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av aFRR i enlighet med artikel 33 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Parallellt genomförs även en konsultation av förslag om Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet mellan elområden i syfte att utbyta aFRR. Båda förslagen avser etablerandet av en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR.

Två dokument ingår i underlaget till konsultationen, harmoniseringsförslaget samt ett kompletterande förklarande dokument:

  • Proposal for establishment of common and harmonized rules and processes for the exchange and procurement of aFRR balancing capacity
  • Explanatory document for establishment of common and harmonized rules and processes for the exchange and procurement of aFRR balancing capacity

Konsultationen sker enligt artikel 10 i fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Konsultationen varar till och med den 4 oktober 2018.

Konsultationen återfinns på ENTSO-E:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

I syfte att underlätta konsultationsprocessen arangerar de nordiska TSO:erna ett gemensamt webinar den 20 september. Anmälan till detta webinar sker till Pär Lydén på par.lyden@svk.se.

Svenska kraftnät arrangerar därutöver ett aktörsmöte den 26 september.

Arbetet genomförs inom ramen för den nordiska balanseringsmodellen som utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna.

Kontakt: Pär Lydén, par.lyden@svk.se.

Offentligt samråd om villkor avseende balansering (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (GL EB). Samrådet gällde förslag på villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i förordningen.

Samrådet avslutades den 28 maj. Svenska kraftnät har beaktat inkomna synpunkter och det slutgiltiga förslaget har bearbetats med hänsyn tagen till dessa. Förslaget, tillsammans med ett förklarande dokument och ett samrådsredogörelse överlämnades till Energimarknadsinspektionen den 18 juni 2018.

Alla dokument återfinns nedan.

Webbinar

De frågor och svar som avhandlades under webbinariet om konsultationen den 21 maj har sammanställts i en presentation. Presentationen kan laddas ned här (pdf, nytt fönster).

Offentligt samråd om tröskelvärden för kraftproduktion­smoduler (avslutad)

Svenska kraftnät har genomfört ett offentligt samråd i enlighet med artikel 10 i Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016, om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RFG). Samrådet gällde förslag på gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D, i enlighet med artikel 5.3 i förordningen.

Svenska kraftnät förordade att de värden som anges för synkronområde Norden i tabell 1 i förordningen ska gälla för Sverige. Detta betyder följande kravbild i Sverige för produktionsanläggningar anslutna till en anslutningspunkt med en spänning lägre än 110 kV:

  • Kraftproduktionsmodul typ A, maximal kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW men lägre än 1,5 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ B, maximal kontinuerlig effekt från och med 1,5 MW men lägre än 10 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ C, maximal kontinuerlig effekt från och med 10 MW men lägre än 30 MW.
  • Kraftproduktionsmodul typ D, maximal kontinuerlig effekt från och med 30 MW.

Produktionsanläggningar som har en kontinuerlig effekt från och med 0,8 kW och som är anslutna till en anslutningspunkt med en spänning från och med 110 kV, är av typ D.

Granskad