Pågående konsultationer

Denna sida samlar de konsultationer om nätkoder som pågår just nu.

Konsultation om metoder för samordnade omdirigeringar och motköp

Svenska kraftnät har tillsammans med systemoperatörerna av kapacitetsberäkningsregionerna Norden och Hansa utarbetat förslagen om koordinerad metod för omdirigeringar och motköp.

För Hansa ges möjlighet för intressenter att kommentera förslaget till och med den 28 januari 2018.

Läs mer på ENTSO:Es webbplats och ladda ner dokumenten som förklarar förslaget (nytt fönster, på engelska).

För Norden ges möjlighet för intressenter att kommentera förslaget till och med den 2 februari 2018.

Läs mer på ENTSO:Es webbplats och ladda ner dokumenten som förklarar förslaget (nytt fönster, på engelska).

Förslaget från den baltiska kapacitetsberäkningsregionen kommer inom kort.

Granskad