Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapportering av realtidsm­ätvärden för systemtjänster

Svenska kraftnät arbetar just nu med att kartlägga hur insamling av realtidsmätvärden för systemtjänster, t.ex. FCR och mFRR, från förbrukningsflexibilitet eller energilager skulle kunna gå till i framtiden.

I samband med det kommer Svenska kraftnät att genomföra en enkätundersökning. Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga vilka möjliga lösningar för rapportering av realtidsmätvärden för systemtjänster, utöver dagens, som finns hos befintliga och potentiella balansansvariga samt leverantörer av systemtjänster.

Intresserad av att delta och besvara enkäten? Kontakta axel.hermansson@svk.se senast den 5 november.

Enkäten skickas ut i samband med att deltagande bekräftats och ska vara besvarad senast den 11 november.

Granskad