Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nordisk RSC

De nordiska systemoperatörerna har under lång tid samarbetat med systemdriftsfrågor, formaliserat i det nordiska systemdriftavtalet. Mot bakgrund av ENTSO-E:s initiativ om RSC (Regional Security Coordination) och avtalet mellan TSO:erna inom ENTSO-E har Svenska kraftnät, Fingrid, Statnett och Energinet beslutat att etablera en gemensam nordisk RSC.

RSC:n är placerad i Köpenhamn och skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring initialt fem centrala tjänster inom drifthållning av näten, däribland kapacitetsberäkning och avbrottskoordinering. RSC:n kommer att leverera tjänsterna till TSO:erna.

Mer info om den nordiska RSC:n finns på http://nordic-rsc.net/.

Granskad