Ny på elmarknaden

Som nytt företag på elmarknaden är det mycket att tänka på. Här finns verktygen du behöver.

I Elmarknadshandboken finns branschstandarden

Hur är elmarknaden uppbyggd? Vem ansvarar för vad och vilka processer måste man följa som aktör på elmarknaden? I Elmarknadshandboken finns svaren. Handboken fungerar som en branschstandard på elmarknaden, med regler och rutiner som du som är ny aktör behöver känna till. Handboken har tagits fram i samarbete mellan Svenska kraftnät och branschorganisationerna Energiföretagen i Sverige och Oberoende Elhandlare.

Gå till Elmarknadshandboken.

Leverera reserver till Svenska kraftnät

Vill du leverera reserver till Svenska kraftnät? Läs om hur det går till

Hur kommunicerar aktörer med varandra?

Elbranchen har ett system för elektroniskt informationsutbyte som kallas Ediel. Alla aktörer som är verksamma på elmarknaden använder Ediel för att kommunicera med varandra på ett standardiserat sätt. Exempelvis används det för att rapportera mätvärden, handelsvärden eller informera om elanvändare som byter elleverantör.

Läs om hur du ansluter dig till Ediel.

Portal för Ediel-användare

Edielportalen är ett verktyg för Ediel-användare. På portalen finns information om alla elaktörer, hur man skickar standardiserade meddelanden (EDI) mellan varandra och uppgifter om kontaktpersoner med mera.

Gå till Edielportalen (nytt fönster)

Struktur- och avräkningsdata

I stödsystemet Mimer finns uppgifter om den övergripande strukturen på elmarknaden.

Gå till systemet Mimer (nytt fönster)

Ansluta vindkraft

Vill du ansluta ett vindkraftverk till stamnätet, eller till något annat nät? På webbplatsen Vindlov.se får du steg-för-steg-information för både små och stora vindkraftsprojekt. Där beskrivs också lagar och regler, samt ansvar och roller inom vindkraftsområdet. Webbplatsen har tagits fram på uppdrag av regeringen, i samarbete mellan omkring 20 myndigheter och organisationer.

Gå till Vindlov (nytt fönster)

Granskad