Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Författningar för elbranschen

Vilka författningar styr elbranschen? Här hittar du hänvisningar till lagar och regler som gäller för elbranschen.

Ellagen

Ellagen reglerar bland annat verksamheter inom produktion, överföring och användning av el. Lagen innehåller bestämmelser om

 • nätkoncession
 • nätverksamhet
 • nättariffer
 • system- och balansansvar
 • skyddsåtgärder och skadestånd
 • elsäkerhetsåtgärder
 • tillsyn, m.m.

Ellag (1997:857) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Ellagen kompletteras av bestämmelser som finns i följande förordningar på riksdagens webbplats:

Bestämmelser om redovisning och om mätning, beräkning och rapportering ges ut av Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster).

Tre statliga myndigheter har en tillsynsfunktion när det gäller hur ellagen tillämpas. Det är Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svenska kraftnät.

På riksdagens webbplats finns information om vilka uppgifter de tre myndigheterna har

Elberedskapslagen

Elberedskapslagen innehåller bestämmelser om

 • skyldighet att vidta beredskapsåtgärder
 • ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder
 • avgiftssystem för att finansiera beredskapsåtgärder inom elområdet.

Elberedskapslag (1997:288) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnät uppgift som elberedskapsmyndighet är att

 • besluta om föreskrifter om elberedskapen
 • kräva åtgärder för elberedskap och besluta om ersättning för sådana åtgärder

Vii har också tillsyn över hur elberedskapslagen tillämpas.

Elberedskapslagens bestämmelser kompletteras dels av förordningen (1997:294) om elberedskap och dels av Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap, SvKFS 2013:2.

Förordning (197:294) om elberedskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap, SvKFS 2013:2 (pdf, 126 kB, nytt fönster)

Bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Förordning (1997:294) om elberedskap på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Övriga bestämmelser om el

Andra författningar som innehåller bestämmelser om el är bland annat

EU-lagstiftning

Inom EU pågår en utveckling mot en ökad integration på elområdet.

Mer information om EU:s regelverk finns på EUR-Lex webbplats (nytt fönster). 

Där sammanfattas bland annat aktuella lagstiftningar för både energi och andra områden.

Granskad