Effektreserven för 2017/2018

Effektreserven 2017/2018 gäller från och med 16 november 2017 till och med 15 mars 2018.

För vintern 2017/2018 säger förordningen att maximalt 750 megawatt (MW) ska handlas upp varav 25 % om möjligt ska vara förbrukning som kan reduceras.

För vintern 2017/2018 har totalt 747 MW upphandlats. Av detta är 185 MW reduktion av förbrukning. Resten utgörs av elproduktion som kan startas upp när Svenska kraftnät beordrar det.

Produktion 

ÄgareElområdeEffekt (MW)Anläggning
Sydkraft Thermal Power AB SE4 562 Karlshamn

Reduktion/förbrukning

Ägare  ElområdeEffekt (MW)
Vattenfall AB SE3  45
Rottneros Bruk AB  SE3  30
Holmens Bruk AB SE3 110
Summa   185
Summa totalt    747
Granskad