Störnings­reserven

När det uppstår störningar i driften av elsystemet måste man snabbt få igång ny produktion för att hålla elbalansen.

Störningsreserven aktiveras manuellt och ingår i tertiärregleringen.  En störning som denna reserv ska kunna hantera är exempelvis när elproduktion faller bort eller det blir fel på stamnätets ledningar. Gasturbiner fyller då en viktig funktion som störningsreserv eftersom de är mycket snabbstartade och kan nå full produktion inom loppet av 15 minuter.

En störningsreserv kan också bestå av en anläggning som kan förändra sin förbrukning inom 15 minuter.

Granskad