Statistik

Vi tar fram Sverigestatistik för produktion, förbrukning, obalansindex, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Statistiken är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion. På grund av eftersläpningar och kvalitetsbrister i mätvärdesrapporteringen publiceras statistiken först när vi gjort vår korrektionsavräkning. Fördröjningen kan för närvarande vara upp till cirka 2-6 månader.


10 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2017

2017-09-26 104 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2017

2017-09-26 103 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2017

2017-09-26 104 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2017

2017-09-26 103 kB
Statistik per elområde och timme 2017

2017-09-26 2343 kB
Statistik för Sverige per månad 2017

2017-09-26 113 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2017

2017-09-26 1321 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2017 i GWh

2017-09-26 90 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2017 i SEK

2017-09-26 89 kB
Obalansindex januari - april 2017

2017-07-20 274 kB

104 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2000

2018-01-04 618 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2001

2018-01-04 927 kB
Statistik för Sverige per månad 2016

2017-04-20 123 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i GWh

2017-03-17 113 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2016 i SEK

2017-03-17 104 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2016

2017-03-17 108 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2016

2017-03-17 107 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2016

2017-03-17 107 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2016

2017-03-17 108 kB
Statistik per elområde och timme 2016

2017-03-17 7052 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2016

2017-03-17 3923 kB
Obalansindex januari - december 2016

2017-01-17 312 kB
Elområde 4 (SN4) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 3 (SN3) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 1 (SN1) - statistik per månad 2015

2016-04-06 108 kB
Elområde 2 (SN2) - statistik per månad 2015

2016-04-06 107 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2015 i SEK

2016-03-17 92 kB
Import, export, in-, utförsel, transit och slingkraft 2015 i GWh

2016-03-17 94 kB
Statistik per elområde och timme 2015

2016-03-17 6958 kB
Förbrukning och tillförsel per timme (i normaltid) 2015

2016-03-17 3909 kB
Granskad