Statistik

Vi tar fram Sverigestatistik för produktion, förbrukning, obalansindex, import och export med mera.

När uppdateras statistiken?

Statistiken är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion som rapporteras till eSett. I mitten av månaden publiceras data för föregående månad.


1 dokument inom Statistik för hela landet per månad
Visa antal dokument:
Filstorlek
Statistik för Sverige per månad 2017

2017-09-26 113 kB

14 dokument inom Statistik för hela landet per månad
Visa antal dokument:
Filstorlek
Statistik för Sverige per månad 2003

2003-12-31 94 kB
Statistik för Sverige per månad 2004

2004-12-31 108 kB
Statistik för Sverige per månad 2005

2005-12-31 90 kB
Statistik för Sverige per månad 2006

2006-12-31 102 kB
Statistik för Sverige per månad 2007

2007-12-31 104 kB
Statistik för Sverige per månad 2008

2008-12-31 102 kB
Statistik för Sverige per månad 2009

2009-11-30 113 kB
Statistik för Sverige per månad 2010

2010-12-31 101 kB
Statistik för Sverige per månad 2011

2011-12-31 114 kB
Statistik för Sverige per månad 2012

2012-12-31 114 kB
Statistik för Sverige per månad 2013

2013-12-31 120 kB
Statistik för Sverige per månad 2014

2014-12-31 123 kB
Statistik för Sverige per månad 2015

2016-03-17 121 kB
Statistik för Sverige per månad 2016

2017-04-20 123 kB
Granskad